ဂိတ်ပိတ်များ - ခေါင်းစီးများ၊ ပလပ်များနှင့် ပလပ်များ

ပုံ အပိုင်းနံပါတ် ဖော်ပြချက် စတော့ ဝယ်ပါ။
TJ1631530000G

TJ1631530000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃၅,၃၉၈

$3.39000

OQ1075500000G

OQ1075500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK HDR 10POS VERT 5MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၃၉,၉၂၂

$0.71468

HW0350500000G

HW0350500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅၉,၇၈၂

$1.84000

HW0670520000G

HW0670520000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၁၃,၅၃၀

$0.88082

20020013-G041B01LF

20020013-G041B01LF

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၆,၀၂၅

$2.39000

TJ0831520000G

TJ0831520000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.81MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၁၁,၂၉၀

$0.89855

20020011-H101B01LF

20020011-H101B01LF

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 10POS 5.08MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅၀,၅၉၉

$2.17395

TS16515A0000G

TS16515A0000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅၀,၇၁၂

$2.16908

TS06515C0000G

TS06515C0000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 6POS 5.08MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၀၄,၁၇၆

$0.95991

TJ0571560000G

TJ0571560000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၃၃,၅၈၉

$0.74856

OQ0235500000G

OQ0235500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK HDR 2POS VERT 3.81MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃၈၈,၂၇၄

$0.25755

VK0431500000G

VK0431500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK HDR 4POS 45DEG 3.81MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၉၃,၂၂၀

$1.18000

OQ0771510000G

OQ0771510000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 5MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃၃၁,၆၉၆

$0.30148

TS03315C0000G

TS03315C0000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၅၁,၀၄၁

$0.39834

HW0450520000G

HW0450520000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၅၂,၄၁၈

$0.65609

20020012-H041B01LF

20020012-H041B01LF

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃၉,၇၁၁

$2.77000

20020002-H081B01LF

20020002-H081B01LF

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇၁,၂၀၄

$1.54484

OQ1053510000G

OQ1053510000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK HDR 10POS 5.08MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၃၃,၀၄၅

$0.42910

TS02715A0000G

TS02715A0000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 2POS 90DEG 5MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃၁၈,၈၆၇

$0.31361

TJ0371570000G

TJ0371570000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇၆,၃၈၈

$1.44000

Top