ဂိတ်ပိတ်များ - panel mount

ပုံ အပိုင်းနံပါတ် ဖော်ပြချက် စတော့ ဝယ်ပါ။
VZ0250500000G

VZ0250500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 2POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၂၄၉,၈၇၅

$0.40020

VZ1230500000G

VZ1230500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 12POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇၆,၅၆၈

$1.43662

VZ1950500000G

VZ1950500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 19POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၃,၄၈၇

$2.52948

VZ0830500000G

VZ0830500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 8POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၀၉,၂၄၄

$1.00692

VZ1530500000G

VZ1530500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 15POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆၂,၂၇၇

$1.76628

VZ1850500000G

VZ1850500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 18POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၅,၈၅၉

$2.39865

VZ2430500000G

VZ2430500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 24POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၀,၃၁၈

$2.72830

VZ0430500000G

VZ0430500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 4POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၇၂,၈၆၀

$0.57850

VZ1550500000G

VZ1550500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 15POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅၄,၂၀၇

$2.02923

VZ1350500000G

VZ1350500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 13POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆၁,၈၂၉

$1.77910

VZ2130500000G

VZ2130500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 21POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၅,၈၅၉

$2.39865

VZ2350500000G

VZ2350500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 23POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃၉,၅၉၀

$3.03102

VZ0550500000G

VZ0550500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 5POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၂၉,၀၇၃

$0.77475

VZ1050500000G

VZ1050500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 10POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅၅,၃၂၆

$1.98819

VZ1330500000G

VZ1330500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 13POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇၁,၃၄၅

$1.54180

VZ1430500000G

VZ1430500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 14POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၆၆,၂၇၂

$1.65982

VZ1650500000G

VZ1650500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 16POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃၈,၈၅၆

$2.83092

VZ1750500000G

VZ1750500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 17POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၈,၂၅၉

$2.27936

VZ0950500000G

VZ0950500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 9POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈၆,၃၆၁

$1.27372

VZ2230500000G

VZ2230500000G

Anytek (Amphenol Anytek)

TERM BLK HEADER 22POS GREEN

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄၃,၇၀၈

$2.51666

Top